Nyttig å vite når du skal kjøpe bolig under oppføring

Alle boligene som selges i selskapsstrukturen til Beliggenhet Holding formidles gjennom godkjent meglerforetak med bevilling fra Kredittilsynet. Dette sikrer at lovverket, og det formelle, ivaretas av en nøytral tredjepart uten egeninteresse i handelen. Les mer om prosjekter til salgs her

Bustadoppføringslova regulerer kjøp og salg av bolig under oppføring (det vil si bolig som ikke er ferdig bygget på kjøpsøyeblikket). Dette er en forbrukervennlig lov hvor kjøper er definert som forbruker «den svake part» og selger er definert som profesjonell «den sterke part». Flere av bestemmelsene i bustadoppføringslova er ufravikelige med bakgrunn i det spesielle hensynet bustadoppføringslova tar på vegne av forbrukeren. Normalt benyttes det standard kjøpekontrakter basert på bustadoppføringslova bestemmelser.

For å sikre boligkjøper skal selger i henhold til Bustadoppføringslova §12 stille garanti for oppfyllelse for sin del av avtalen. Under byggeperioden er garantisummen 3% av kjøpesummen, men fra overtagelsestidspunktet økes garantisummen til 5% av kjøpesummen. Garantiperioden er 5 år fra overtagelstidspunktet. Når garantiperioden er over avlyses garantien.

Bustadoppføringslova kan leses i sin helhet på Lovdata.no

Milepelene i byggeprosessen.

  • Grunnarbeider
  • Betongarbeider
  • Bærekonstruksjon
  • Tett bygg (tak/ vegger)
  • Innvendig komplimentering (snekker, rørlegger, elektriker, ventilasjon)
  • Arrondering av utvendige arealer
  • Ferdigbefaring